Gwarancja naprawy zacisków hamulcowych udzielana jest na okres 24 miesięcy. W zależności od rodzaju zacisku, stanu przed naprawą, wieku ten okres może być wskazany jako krótszy.

Początek gwarancji to data wyznaczona na paragonie lub fakturze nie później niż dzień zakupu lub wysyłki zacisku

Gwarancja naprawy zacisków hamulcowych udzielana jest TYLKO na podstawie paragonu lub faktury. Zachowaj dowód zakupu aby w sytuacji gwarancyjnej móc z niej skorzystać.

Terminy i sposoby rozpatrzenia gwarantu:

Przed skorzystaniem z gwarancji każdorazowo prosimy o kontakt telefoniczny

Każdorazowo termin rozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni roboczych i może być skrócony

Zaciski dostarczone osobiście:

 • Podjęcie decyzji gwarancyjnej o ile to możliwe natychmiast
 • Naprawa zacisku gdy wymagana najpóźniej do 24 godzin lub natychmiastowa wymiana na działający model

Zaciski dostarczane drogą wysyłkową:

 • Podjęcie decyzji gwarancyjnej o ile to możliwe natychmiast
 • Naprawa zacisku gdy wymagana najpóźniej do 24 godzin lub natychmiastowa wymiana na działający model oraz odesłanie do Klienta

Gwarancja nie obejmuje:

 • szkód wyrządzonych w zacisku lub pozostałych elementach pojazdu powstałych przez nieumiejętny montaż
 • uszkodzeń zacisku lub innych części pojazdu wynikających z:
  • ingerencji w mechanizmy zacisku hamulcowego
  • nieumiejętnego odpowietrzania (minimum urwanie odpowietrznika, zniszczenie gwintu, uszkodzenie mechanizmów poprzez gwałtowne wysunięcie tłoków, itp) – koszty naprawy odpowietrznika znajdziesz w cenniku
  • montażu w elementach pojazdu, które nie działają poprawnie a także szkód wynikających z uszkodzeń tychże elementów
  • montażu w niesprawnym, źle nasmarowanym jarzmie zacisku, w uszkodzonych prowadnicach zacisku lub uszczelniaczach
  • montażu przez osoby nieuprawnione do napraw
  • ingerencji w budowę zacisku
  • mocowania zacisku innej marki lub modelu niż przeznaczona
 • mechanicznych i chemicznych uszkodzeń uszczelniaczy gumowych
 • kosztów opłat serwisowych
 • kosztów przestojów w pracy pojazdu
 • domniemanych strat w zyskach
 • warstwy lakierniczej
 • kosztów holowania itp

Filmy i zdjęcia z regeneracji i malowania zacisków hamulcowych oraz inne informacje znajdziesz na moich profilach w mediach społecznościowych:

Scroll to Top