Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób i w jakim zakresie firma GAMA Michał Matuszak duzymichal.pl przetwarza Twoje dane osobowe.

Przetwarzanie danych:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest firma GAMA Michał Matuszak prowadząca swoją działalność na pod adresem ul. Ustrzycka 9, 02-141 Warszawa oraz za pośrednictwem strony Internetowej duzymichal.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna:

 • Zawarcie i wykonanie usługi w tym kontaktowaniem się z Klientem w związku z jej realizacją – art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.
 • Administrator gromadzi dane, które podają Państwo w sposób dobrowolny, w związku z przystąpieniem do zawarcia umowy, w tym także na etapie składania oferty i negocjacji jej warunków, jak i jej realizacji  w postaci:
  • informacji identyfikacyjnych i kontaktowych takie jak :
   • imię, nazwisko w tym osób kontaktowych)/ nazwy firmy
   • adres pocztowy: korespondencyjny (dostawy), rejestrowy
   • dane do kontaktu: adres poczty elektronicznej, numer telefonu
  • informacje transakcyjne potrzebne do przetworzenia Państwa zamówienia
   • imię i nazwisko odbiorcy
   • adres dostawy
   • numer telefonu
   • adres e-mail
   • numer rachunku bankowego
   • NIP/REGON/ numer KRS
   • informacje o Państwa preferencjach w zakresie zamawianych usług i towarów
   • dane dotyczące historii zamówionych towarów i usług
  • Rozpatrywania skarg i reklamacji – art.6 ust. 1 lit. c. RODO.
  • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – art. 6 ust. 1. lit. f. RODO

  Prawnie uzasadniony cel:

  • archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych – art. 6 ust.1 lit. c. RODO

  Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały:

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionych na podstawie prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie

  Czas przechowywania danych:

  Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności.

  Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych:

  • Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
  • w sytuacji gdy przetwarzanie danych, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji zamówienia złożonego w firmie Michał Matuszak
  • w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne

  Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany:

  • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów
  • w ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO
  Scroll to Top